Kirja The Choice – saatavissa suomennettuna nimellä “Valinta”

TOC Kapeikkoajattelun kehittäjä, fyysikko ja tiedemies
Eli Goldratt (1947 – 2011), oli epätavanomaisen stimuloiva ja provosoiva ajattelija. Hän opetti lukijoitaan kyseenalaistamaan monia perususkomuksiaan, teurastamaan monia pyhinä pitämiämme lehmiä, uudelleenarvioimaan liiketoiminnan monia käytäntöjä ja jopa ajattelumme perusteita. Hän tarjosi erilaisen, kyseenalaistavan tarkasteluperspektiivin ja kehitti useita erityisesti teollisuuden valmistuksen, jakelun ja kaupan läpimurtoratkaisuja. Eli G. kykeni fokusoimaam olennaiseen, pelkistämään, löytämään “olennaisia valuvirheitä”  ja kehittämään tältä pohjalta uusia ratkaisuja.

Tässä kirjassa Valinta Goldratt esittää mielenkiintoiset taustat ja perusteet omalle ajattelulleen. Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kuten aito tiedemies? Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kirkkaasti? Mitä tarvitaan, jotta kyetään elämään täyttä elämää? Näiden kirjassa esitettyjen ajatus- ja suhtautumistapojen kautta meistä jokainen voi kyetä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin yhä paremmin.

Kirjassa esitetään myös case esityksinä useita hänen kehittämiään läpimurtoratkaisuita  ja niiden synnyttämismekanismeja, ajattelua, joiden avulla ratkaisut syntyivät.

Kirja on toteutettu vuoropuheluna Elin ja tyttärensä Efrat Goldratt-Ashlagin kanssa.
Kirja sisältää myös liitteen, jossa on esitetty Eli Goldratt’in ajattelun perusteet syy-seuraus logiikkakarttoina. Nämä auttavat kirjan sisällön visualisoinnissa ja hyödyntämisessä.

The Choicen uudistettu painos ilmestyi vuonna 2010. Monet kirjan lukijat ovat väittäneet kirjan muuttaneen pysyvästi heidän ajatteluaan. Eli Goldratt itse piti tätä kirjaa parhaanaan.

Kirjaa voi tilata alla olevasta linkistä.

Linkki kirjan tarkempaan esittelyyn.

Yli 80% IndustryWeekin “Parhaat tehtaat” voittajista ja finalisteista käyttää TOC:ta

Yli 80% IndustryWeekin “Parhaat tehtaat” voittajista ja finalisteista käyttää TOC:ta:

IW_BestPlants_TOC

 

Lähde

“TOC, johtamisfilosofia jonka loi edesmenny Eliyahu M. Goldratt, ei saavuta samaa huomiota kuin Lean tai Six Sigma. Siitä huolimatta sen hyödyntäminen IndustryWeekin Parhaiden tehtaiden voittajien ja finalistien joukossa on vankkaa. Kuten taulukko näyttää, yli kolmasosa vastaajista on käyttöönottanut TOC:n laajasti, ja yli 80% käyttävät TOC:ta jollain tavalla.”

******

More than 80% of IndustryWeek Best Plants winners and finalists using TOC:

IW_BestPlants_TOC Source

“Theory of Constraints, a management philosophy introduced by the late Eliyahu M. Goldratt, doesn’t garner the same attention as lean manufacturing or Six Sigma. Nevertheless, its employment by the IndustryWeek Best Plants winners and finalists is robust. As the accompanying table shows, more than one-third of respondents have extensively implemented it, and more than 80% are making some use of TOC. “

Blogi

Tervetuloa TOC4FINLAND sivuille! Tänne  sivuille tullaan kokoamaan Theory Of Constraints(TOC) menetelmien yleistietoa, hyödyllisiä linkkejä, materiaalia sekä myydään TOC-aiheista materiaalia, esim. suomennettuja kirjoja. Tiedotamme täällä myös TOC koulutuksista sekä verkostoitumistapaamisista. Alla TOC-aiheisia blogikirjoituksia, joita voi kommentoida, jakaa omia näkemyksiä, kokemuksia, ideoita, miten esim. TOC:ta voisi paremmin hyödyntää suomalaisten yritysten ja organisaatioiden toiminnan, kilpailukyvyn kehittämisessä. Ideat, kommentit, palaute palvelun ja tämän sivuston kehittämiseksi, vierasblogikirjoitusehdotukset tervetulleita sähköpostiosoitteeseen: info ( ät) toc4finland.com Terveisin Leo Lauramaa (0400727625)  p.s. halutessasi voit myös liittyä TOC Finland LinkedIn ryhmään josta löydät muita aiheesta kiinnostuneita.