DDMRP lyhyesti

Miksi yritykset tarvitsevat Demand Driven Imuohjausta?

Fakta 1: Perinteisen toimitusketjun logiikan, hallintakäytäntöjen ja sovellusratkaisujen perustana on 1960-luvun puolivälissä yleistyneet Tarvelaskennan (MRP) systeemit.

Fakta 2: Nykyiset toimitusketjut ovat paljon monimutkaisempia, nopeampia ja niille on tyypillistä paljon suurempi vaihtelevuus. Oheinen kaavio kuvaa tapahtuneita muutoksia.

 

Fakta 3: Perinteiset MRP-järjestelmät tuottavat valmistus- ja hankintasuunnittelmat nykyisin täsmälleen samalla tavoin kuin 50 vuotta sitten ilmeisistä olosuhdemuutoksista huolimatta!

Toimiessamme vanhentuneilla ja nykypäivään soveltumattomilla toimintamalleilla ja sovellusratkaisuilla päästämme erilaisen vaihtelun mellastamaan vapaasti tuhoamaan toimitusketjumme virtaustehokkuuden. Kuorrutamme vielä tämän perustamalla lyhyen tähtäimen osto-/valmistuspäätökset lähtökohtaisesti virheelliseen “deterministiseen” ennustesignaaliin.
Asiakkaiden tarvitsemaa tavaraa puuttuu ja ei kysyttyä tavaraa on liikaa. Toimitusvarmuus kärsii ja tulipalojen sammuttaminen on jokapäiväistä.

Olemme päätyneet tekemään vääriä asioita yhä nopeammin. 

Vanhoilla säännöillä, toimintamalleilla ja kehityksen arviointiperusteilla (mittareilla) ei tätä peliä voiteta.

Tarvitaan muutosta ja DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) on avain ratkaisuun – kysyntäohjautuvaan, mukautuvaan imuohjaukseen.

Mitä DDMRP on?

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) on virtaustehokkuutta tukeville periaatteille kehitetty menetelmäkokonaisuus, jonka avulla tuotannon ja hankinnan suunnittelijat ja käytännön arkea pyörittävät ammattilaiset kykenevät saamaan aikaan yhä parempia tuloksia muuttuvassa, dynaamisessa toimintaympäristössä: lyhyemmät toimitusajat, yhä paremmin kysyntäohjautuvaa virtausta tukevat varastot, parempi toimitusvarmuus / palvelutaso, pienemmät varastotasot. Parempi läpinäkyvyys ja selkeät prioriteetit, ymmärrettävä “talonpoikaisjärkinen” logiikka, intuitiivinen, johdonmukainen, tilanteisiin mukautuva, kestävä.

DDMRP:n keskeinen sisältö?

DDMRP sisältää viisi komponenttia,

 1. Strategisten varastointipisteiden asettaminen
  – mihin toimitusketjun “eriyttämistä” tarvitaan
 2. Varastopuskureiden profiilit ja varastointitasot
  – kuinka paljon “varastointisuojausta” tarvitaan
 3. Dynaaminen puskureiden säätö
  – varastointitasojen säätö ylös tai alas riippuen toiminnallisista tekijöistä. markkinoilla tapahtuvista muutoksista ja suunnitelluista tai tiedetyistä tapahtumista tulevaisuudessa
 4. Imuohjattu hankinnan suunnittelu
  – prosessi, jossa hankintatilaukset luodaan (ostotilaukset, tuotantotilaukset ja siirrot varastojen välillä)
 5. Läpinäkyvä, yhteistyöhön pohjautuva hankinnan toimeenpano
  – prosessi avoimien hankintatilausten hallintaan

Mitä DDMRP ei ole?

 • Se ei ole yhä parempaa ja tarkempaa ennustamista: Älä perusta lyhyen tähtäimen toimeenpanoa – hankinta- ja tuotantopäätöksiä virheelliseen signaaliin. Vaikka ennusteita tarvitaan erityisesti keskipitkän ja pidemmän tähtäimen suunnittelussa, DDMRP:n lyhyen aikavälin suunnittelu ja toimeenpano EI lähtökohtaisesti perustu ennusteisiin vaan fiksuun dynaamisesti ohjautuvaan puskurointiin ja toimitusketjun eriyttämiseen (decoupling); sen ottaa vastaan vaihtelua kuin auton iskunvaimentimet.
 • Se ei tähtää nollavarastoihin. “Tehdään vain tilauksesta, ei varastoida (Make-To-Order MTO): Hyvä reagointikyky edellyttää varastointia. Eri toimitusketjun vaiheisiin ja tuoterakenteisiin strategisesti asetetut dynaamisesti määrittyvät varastopuskurit ovat nopeasti reagoivan toimitusketjun ytimessä.
 • Siinä ei varastoida kaikkea joka paikkaan: Järkevästi sijoitetut ja mitoitetut varastot vaimentavat kysynnän ja hankinnan vaihteluita, lyhentävät toimitusaikoja ja hyödyntävät tehokkaasti yhteisiä komponentteja ja raaka-aineita.
 • Yksinkertainen imuohjaus: Useimmissa yli-yksinkertaistetuissa MRP ratkaisuissa tuotetaan ristiriitaisia ja koko ajan muuttuvia valmistus- ja hankintasignaaleja, jolloin esiintyvää vaihtelua ei saada hallintaan. DDMRP hyväksyy vaihtelun vallitsevana tosiasiana ja metodologian punaisena lankana on vaihtelun haitallisen vaikutuksen eliminoiminen – kysyntäohjautuvasti.

DDMRP:n hyötyjä

DDMRP on vain osa laajempaa metodikokonaisuutta

Parin viime vuoden aikana DDMRP:n ns. body of knowledge on laajentunut.

DDOM (Demand Driven Operational Model)

Demand Driven Operating Model (DDOM) pitää sisällään hankinta- ja tuotantotilausten tuottamisen, tuotannon skeduloinnin ja ohjauksen. Se hyödyntää todellista kysyntää yhdistettynä strategisiin eriyttämis- ja hallintapisteisiin (decoupling ja control points) sekä varastoihin ja aika- & kapasiteettipuskureihin ennustettavan ja ketterän järjestelmän luomiseksi edistäen ja suojaten releventtien tietojen ja materiaalien virtausta operatiivisen relevantin aikaraamin sisällä (tunneittain, päivittäin ja viikoittain). DDOM:n keskeiset parametrit asetetaan Demand Driven Sales & Operations Planning (DDS & OP) -prosessin avulla vastaamaan asetettuja liiketoimintatavoitteita samalla kun minimoidaan käyttöpääomatarvetta ja kiirehtimisestä ja sähläämisestäaiheutuvia kuluja.

DDAE (Demand Driven Adaptive Enterprise) – Uusi tapa johtaa toimitusketjua 

Demand Driven Adaptive Enterprise -malli on johtamis- ja operatiivisen ohjauksen toimintamalli, joka mahdollistaa jatkuvan adaptoitumisen monimutkaistuvassa ja yhä epävakaammassa toimintaympäristössä. DDAE-mallissa hyödynnetään kolmen ensisijaisen (eri aikaraamissa toimivan) komponentin avulla syntyvää palautetta ja innovoidaan ratkaisuja. Komponentit ovat DDOM (Demand Driven Operating Model), DDS&OP (Demand Driven S&OP) ja AS&OP (Adaptive S&OP). Demand Driven Adaptive Enterprise keskittyy suojaamaan ja edistämään relevantin tiedon ja materiaalien virtausta strategisten (vuosittaisten, neljännesvuosittaisten ja kuukausittain) taktisten ja operatiivisten (tunneittain, päivittäin ja viikoittain) relevanteissa aikaraameissa kestävän korkean pääoman tuottoasteen (ROE) aikaansaamiseksi.

 

Metodologian kehittäjien sivusto löytyy tästä linkistä.

Demand Driven Institute validoi ohjelmistot, jotka tähtäävät DDMRP yhteensopiviksi. Näitä on (08/2018) tällä hetkellä noin parikymmentä. Ko. ohjelmistot löytyvät instituutin sivuilta.

Järjestmme kysynnän mukaan DDI:n koulutuksia myös Suomessa.

Lisätietoja leo.lauramaa (at) kukonaskel.com