Mitä on TOC?

Mitä on Theory Of Constraints (TOC) 

TOC:n keskeinen perusajatus on, että jokaisessa tavoitteellisessa järjestelmässä (systeemissä) on vain yksi tai muutama tavoitteiden saavuttamista rajoittava tekijä (constraint). Tätä ajatustapaa noudattaen ei suorituskyvyn parantamiseksi ole tarkoituksenmukaista kehittää “kaikkea” vaan on keskityttävä kehittämiseen kaikkein vaikuttavamman vipupisteen kautta. Goldratt on kuvannutkin TOC:tä sanalla “FOCUS”, jos TOC halutaan kiteyttää yhteen sanaan.

Parhaiten TOC:tä voisi kutsua suomeksi kapeikkoajatteluksi, mutta seuraaviakin ilmauksia käytetään: pullonkaula-ajattelu, kapeikkoteoria, esteiden teoria.

TOC:n tunnetuimmat aplikaatiot keskittyvät operaatioiden hallintaan – tuotantoon, jakeluun ja projektien hallintaan. Näissä ensisijaisena tavoitteena on virtauksen (flow), parantaminen.
Keskeinen käsite virtauksen mittauksessa on throughput, jonka voi määritellä talouden kannalta seuraavasti:
myynti miinus todelliset muuttuvat kulut,
suomennettuna voidaan puhua ehkä marginaalikatteesta.
Kun myyt yhden enemmän tai vähemmän, mitkä kulut oikeasti muuttuvat? Kustannuskohdistuksia ja vyörytyksiä ei saa huomioida. Ja päätökset perustellaan tällä logiikalla.
Tuloksentekoa on usein mahdollista parantaa myynnin kautta nostamatta varastoja tai kustannuksia, tai niin että myynti kasvaa selkeästi nopeampaa tahtia kuin kustannukset oikeasti nousevat.

TOC:n avulla on mahdollista saada erittäin nopeasti merkittäviä tuloksia aikaiseksi, jo pelkästään perusajatuksia soveltamalla.
Keskimääräisiä TOC:lla saavutettuja tuloksia
1) Toimitusajan lyhennys – 70%
2) Varastojen vähentyminen – 49%
3) Myynnin / läpivirtauksen / tuloksen parantuminen – 76%
Nämä tulokset perustuvat tutkimukseen, jossa tutkittiin 82 organisaatiosta (2003)

Tunnetuin TOC kirja on bestseller  ”The Goal  – A Process of Ongoing Improvement” (1984)“, romaanimuotoon kirjoitettu business kirja. Kirjaa on uudistettu matkan varrella uusien painosten myötä ja sitä on myyty viimeisimmän tiedon mukaan yhteensä yli 8 miljoonaa kappaletta 23 eri kieliversioina. Tuorein versio kirjasta on saatavissa myös suomeksi nimellä “Tavoite”.

Time Magazine valitsi elokuussa 2011 kautta aikojen 25 tärkeintä liiketoiminnan johtamista koskevaa kirjaa”, kirjoja, jotka ovat eniten muuttaneet käsitystämme johtamisesta. The Goal oli yksi näistä.

—Theory Of Constraints (TOC) filosofian ja sen eri sovellusten kehittäjä on edesmennyt jopa “neroksi” ja “businessguruksi” kutsuttu israelilainen fyysikko Eliyahu Goldratt (1947-2011). Eli Goldrattin elämäntehtävänä oli vaatimattomasti “opettaa maailmaa ajattelemaan”. Nero tai ei, mutta Elillä oli nopea äly, loistavat esiintymislahjat ja hän kykeni luennoimaan virheettömästi parikin päivää spontaanisti ilman papereita. Itse hän väitti, ettei omannut mitään erityislahjoja vaan kaikki oli vain kovan ajatustyö-harjoittelun tulosta.

TOC:n tietopohja kehittyy koko ajan, ja sen tunnetuimpia sovellukset ovat:

 • 5 fokusoitua askelta
  – TOC kapeikkolähtöinen jatkuvan parantamisen prosessi
 • Läpivirtauslaskenta
  – tukemaan päätöksentekoa, ei siis korvaamaan laskentajärjestelmää
 • Operatiiviset sovellukset – tuotanto, toimitusketjun hallinta, projektien hallinta,
 • Markkinointi ja tarjoaman kehittäminen
 • Myyntiprosessi
 • Viisi kysymystä teknologiasta
  – erityisesti start up-kenttään kapeikkolähtöinen tapa tarkastella uusia sovellusratkaisuja ja niiden markkinoilletulon kypsyyttä
 • Ajatteluprosessit
  – syy-seurauslogiikkaa hyödyntävät geneeriset ongelmanratkaisu- ja muutosjohtamismenetelmät, jotka ovat sovellettavissa mihin tahansa systeemiin (esimerkkeinä vaikka sairaaloiden leikkausjonojen merkittävä lyhentäminen tai oikeuslaitosten tuomioprosessien läpimenoaikojen merkittävä parantaminen)
 • Strategia
  – strategia- ja taktiikkapuu transformaatiotyökaluna

TOC:ta käytetään maailmalla myös koulutuksessa jo esikouluikäisistä alkaen. Ajatteluprosessit ja niiden yksinkertaistetut sovellukset tarjoavat yksinkertaisia menetelmiä konfliktien ja ongelmien ratkaisemiseen sekä win-win-ratkaisujen tunnistamiseen.

TOC on melko vähäisesti tunnettu ja käytetty Suomessa ja Euroopassa ylipäätään (koska resurssit on aikanaan suunnattu kasvaville markkinoille). Monet hyvin tunnetut yritykset ovat hyödyntäneet TOC:tä. Mm. Lean ikoni Toyotan pääjohtaja tilasi 2000-luvun alussa The Goal kirjaa omalle organisaatiolle 25 000 kpl, kun se oli vihdoin käännetty Japaniksi.
Nokiassa hyödynnettiin TOC:n oppeja varsinkin 90-luvulla hyvin aktiivisesti ja Suomessa esim. ABB ja Wärtsilä ovat TOC:n soveltajia. Monesti näitä ajattelualleja soveltavat organisaatiot eivät halua paljastaa salaisia kilpailuetutekijöitään.

TOC asiantuntijoita ja asiantuntijaorganisaatioita on Eurooppaa enemmän kasvumarkkinoilla kuten Aasiassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa

Theory Of Constraints (TOC) linkkejä ja materiaalia:

 • Mikäli Theory Of Constraints on tuntematon, ensimmäinen tutustumisen arvoinen lähde on kirja Tavoite (tai englanninkielinen versio The Goal)
 • Goldratt on vieraillut Suomessa 1987, 1988, 2001 (ABBllä) sekä vuonna 2004 Viable Vision-seminaarin puhujana Dipolissa Espoossa johon osallistui n. 300 johtajaa ja asiantuntijaa.
 • Vähittäis- ja tukkukauppaan ehdottomasti suositeltava kirja on Vain Taivas on Rajana (englanninkielinen alkuteos Isn’t It Obvious). Kirja esittelee viihdyttävän romaanin muodossa TOC Replenishment täydennystilausmallin. Näitä imuohjaukseen perustuvia ratkaisuita on viety vielä paljon pidemmälle maailmalla tällä hetkellä kovasti leviävällä Demand Driven MRP ja DRP (DDMRP ja DDDRP) ratkaisumalleilla. Pohjoismaissa ja Baltiassa tätä suuntausta edustaa ainakin Catena Strategies.
 • Kattavin TOC-aiheinen nettisivusto on uusiseelantilaisen fyysikko Kelvin Youngmanin  sivusto “A Guide to Implementing the Theory of Constraints (TOC)” – tätä voi lämpimästi suositella.
 • Amerikkalainen Bob Sproull yhdistää ansiokkaasti TOC:tä Leania ja Six Sigmaa. Hänen lämpimästi suositeltava, runsas blogisarja löytyy linkin takaa.
 • Oheisen linkin takana on Sanmina-SCI:n tekemä käytännön vertailu Lean, Six Sigma ja Theory Of Constraints tehosta ja tuloksista. Tässä sokkotestissä yhteensä 21 yhtiön tehdasta kehittivät toimintaansa kahden vuoden ajan. Tehtaista 11 sovelsi Six Sigmaa, 4 Leania ja 6 TOC:n, Leanin ja Six Sigman kombinaatiota. 89% saavutetuista kustannushyödyistä tuli TLS kombinaatiota soveltaneista tehtaista.
 • Mitä on TOC? Eliyahu Goldrattin tunnin mittainen video aiheesta “Now and In the Future” (2008)
 • TOC for education

TOC LinkedIn ryhmiä on useita, tässä niistä aktiivisimmat:
TLS (TOC, Lean, Six Sigma)
TOC4U