Yli 80% IndustryWeekin “Parhaat tehtaat” voittajista ja finalisteista käyttää TOC:ta

Yli 80% IndustryWeekin “Parhaat tehtaat” voittajista ja finalisteista käyttää TOC:ta:

IW_BestPlants_TOC

 

Lähde

“TOC, johtamisfilosofia jonka loi edesmenny Eliyahu M. Goldratt, ei saavuta samaa huomiota kuin Lean tai Six Sigma. Siitä huolimatta sen hyödyntäminen IndustryWeekin Parhaiden tehtaiden voittajien ja finalistien joukossa on vankkaa. Kuten taulukko näyttää, yli kolmasosa vastaajista on käyttöönottanut TOC:n laajasti, ja yli 80% käyttävät TOC:ta jollain tavalla.”

******

More than 80% of IndustryWeek Best Plants winners and finalists using TOC:

IW_BestPlants_TOC Source

“Theory of Constraints, a management philosophy introduced by the late Eliyahu M. Goldratt, doesn’t garner the same attention as lean manufacturing or Six Sigma. Nevertheless, its employment by the IndustryWeek Best Plants winners and finalists is robust. As the accompanying table shows, more than one-third of respondents have extensively implemented it, and more than 80% are making some use of TOC. “