TOC Markkinointiratkaisu

TOC Markkinointiratkaisua tai sitä pitäisi ehkä kutsua tarjoaman rakentamisratkaisuksi, sitä kutsutaan nimellä Mafiatarjous (Mafia Offer) tai vastustamaton tarjous (Unrefusable Offer (URO)). Ratkaisussa kyseenalaistetaan usein toimialan perinteisiä vallitsevia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Parhaiten tämä soveltuu B2B-ympäristöön, joissa on usein mahdollista rakentaa kilpailuetua tarkasti kohdistetun asiakassegmentin ns. ydintarpeeseen kehitetyllä win-win ratkaisulla.

Kehitetylle ratkaisulle on tyypillistä, että sitä on hyvin vaikeaa nopeasti kopioida ja ne kasvattavat merkittävästi myyntiä, myyntikatetta ja tulosta. Kehittäminen kohdistuu tyypillisesti toimintamalliin, logistiikkaan tai prosessin kehittämiseen. Pohjalla voi siis olla tuotannon, logistiikan, tilaus-toimitusketjun kehittäminen muilla TOC- tai esim. Lean-ratkaisuilla niin että toimituskapasiteettia vapautuu, ja niin että operatiivinen kyvykkyys voidaan kääntää asiakkaille lähes vastustamattomaksi tarjoukseksi ja myydä enemmän jopa samoilla kustannuksilla.

Ensimmäisen kerran tästä markkinointiratkaisusta oli mainintaa Eli Goldrattin kirjassa It’s not Luck, joka jaettiin osallistujille myös Elin pidettyä päivän seminaarin Espoon Dipolissa vuonna 2004. Tämän ratkaisun maailman parhaita osaajia on Dr. Lisa Lang, joka kävi puhumassa Suomessa ja veti workshopin aiheesta 2011. Hänen loistava e-kirjansa saatavilla täältä.