TOC Projektin hallinta

TOC ratkaisu projektin hallintaan on nimeltään Critical Chain Project Management (CCPM).

Projektien tyypillisiä pulmia

Projektien
– toimitusajat ovat liian pitkiä
– valmistumispäivämäärä, budjetti, laatu ja/tai laajuus vaarantuvat jatkuvasti
– varmuusmarginaaleja halutaan jatkuvasti pienentää
– sisäisiä toteutus- ja resurssiriippuvuuksia ei aina osata ottaa riittävästi huomioon
– sisältö ei ole läheskään aina selvä
– kriittisten resurssien aika hukkautuu hyppimiseen tehtävästä toiseen ja etenemisraportoimiseen

Virheellinen uskomus: Jotta projektin voi päättää ajoissa, meidän on saatava jokainen tehtävä valmiiksi sovitussa ajassa.

Projekteihin liittyviä taustailmiöitä

 • Ajatellaan, että mitä aikaisemmin projekti aoitetaan, sitä aiemmin se valmistuu
 • Parkinsonin laki – Tehtävä laajenee täyttääkseen kaiken sille varatun ajan.
 • “Opiskelijan syndrooma”
  Tehtävään todella ryhdytään vasta viimeisellä mahdollisella hetkellä ennen sen valmistumisen taka-aikarajaa. Tämä johtaa käytännössä kaiken varatun puskuriajan menettämiseen. Mitä jos Murphy iskee?
 • Bad Multitasking – vahingollinen monisajo
  Kun resurssit joutuvat hyppimään tehtävästä toiseen voimatta saattaa tehtäviä asiallisesti päätökseen. Tällöin projektien toimitusajat venyvät.

Seuraus: Projekteihin sisällytetään ja niissä merkittävästi myös tuhlataan merkittävästi varmuusmarginaalia.

CCPM-ratkaisu lyhyesti

Projektin tavoite: Toimitusaikalupauksesta kiinni pitäminen, projektin toteutus täydessä luvatussa laajuudessa ja sovitun budjetin puitteissa

Yksittäisen projektin CCPM-ratkaisu sisältää seuraavat ydinkomponentit

CCPM-ratkaisu lyhyesti

Projektin tavoite: Toimitusaikalupaus pitää, täysi sisältö ja budjetin puitteissa

Yksittäisen projektin CCPM-ratkaisu sisältää seuraavat ydinkomponentit:

 1. Projekteille vahingollisten käyttäytymismallien eliminointi
 2. Projektisuunnitelma tai -verkosto, joka sisältää kaikki tehtävä- ja resurssiriippuvuudet sekä työaika-arviot, joista on turvapuskurit poistettu
 3. Aikataulu, josta selviää kriittinen polku ja puskurit
 4. Uusien kriittisten läpimenovirtausta parantavien käyttäytymismallien käyttöönotto. Näihin kuuluvat ns. “viestijuoksijan etiikka” ja tiheä jäljellä olevan työn raportointi, puskurihallintaan perustuva kiirehtiminen ja parannustoimet.