TOC Logistiikkaratkaisu

TOC Logistiikkaratkaisu sopii hyvin moneen ympäristöön tuotteiden saatavuuden, palvelu- ja toimituskyvyn kasvattamiseksi, pienemmillä varastoilla / odotus- / läpimenoajoilla.

Malli soveltuu mm. teollisuuteen, tukku- ja vähittäiskauppaan, mallia on sovellettu myös vanhusten kotihoidon toiminnan kehittämisessä.

Yksinkertaisimmin TOC logistiikkamalli on esitettynä Vain Taivas On Rajana kirjassa.

TOC logistiikkamallia voi käyttää myös esim. B2B teollisuudessa kilpailukyvyn ja myynnin kasvattamiseksi.

Pidemmälle jalostettu TOC-pohjainen logistiikkaratkaisu on Demand Driven Material Reguirements Planning (DDMRP) ja Demand Driven Distribution Reguirements Planning (DRPMRP). Tässä menetelmäkokonaisuudessa yhdistetään myös Lean ja Six Sigma menetelmiä toimitusketjun virtaviivaistamiseksi.