TOC ja start up kysymykset

Teknologiakysymysten käyttö

Eli Goldratt kehitti tämän kysymyspatteriston parantamaan start-up yritysten onnistumistodennäköisyyttä omassa kotimaassaan havaittuaan, että vain n. 2 – 3% start-upeista kykeni saavuttamaan niille asetetut tavoitteet. Suurinta osaa ko yrityksistä ei ollut enää muutaman vuoden kuluttua markkinoilla.

Kysymyspatteriston avulla on mahdollista hankkia syvällisempi ymmärrys siitä, mitä edellytyksiä uuden teknologian ratkaisun hyödyntämiseen liittyy ja myös siitä, mitä ominaisuuksia ja markkinoinnillisia asioita onnistunut markkinoille tuonti edellyttää.

Teknologiaan liittyvät kysymykset

1. Mikä on uuden teknologian tai teknologiaratkaisun voima?
2. Minkä nykyisen rajoitteen tai esteen ratkaisu eliminoi (tai pienentää merkittävästi)?
3. Mitä rajoitetta koskevia sääntöjä, tapoja ja käyttäytymismalleja on tällä hetkellä olemassa?
4. Mitä sääntöjä, tapoja ja käyttäytymismalleja on muutettava uuden teknologian hyötyjen realisoimiseksi?
5. Mikä on uuden teknologian sovellus, joka mahdollistaa yllä esitetyn muutoksen muutosvastarintaa aiheuttamatta?
6. Miten saada teknologia ratkaisu aikaiseksi, hyödynnetyksi ja vakiinnutetuksi?

Jatkuvan parantamisen kysymykset ja teknologiakysymykset:

1. Mikä on muutoksen kohde? Teknologiakysymykset 1 – 3
2. Minkälaiseksi on muutettava? Teknologiakysymykset 4 – 5
3. Miten saada muutos aikaiseksi? Teknologiakysymys 6

Teknologian tukiverkosto

Tarvittavat entiteetit, joita tarvitaan teknologisen innovaation todellisen potentiaalin realisoimiseksi. Näitä ovat tuotteet, palvelut, säännöt, lait ja määräykset, ihmiset, ajattelutavat, uskomukset yms.

Disruptiiviset innovaatiot aiheuttavat disruption erityisesti ja ensisijaisesti teknologian tukiverkostoon. Tarvitaan siis laajempaa miettimistä, mitä kaikkea uudessa ratkaisussa on otettava huomioon.
Vakiintuneisiin perinteisiin toimijoihin disruptio vaikuttaa viimeiseksi.