Mihin luotat ja uskot? – Toimitusketjun filosofiaottelu 6.9.2018 Messukeskus

Tällainen mielenkiintoinen keskustelu on tulossa, liity mukaan.

Toimitusketjun hallinnan uskomustaistelussa prosessinäkökulma, Lean ja TOC/DDMRP.

Uskallammeko haastaa omat toimitusketjun hallintaa koskevat totuutemme ja niihin liittyvät taustaoletuksemme?

Nyt olemme katalysoimassa meitä SCM-foorumin jäseniä ajattelemaan omien boxiemme ulkopuolella.

Kehässä on kolme vahvasti asiaansa uskovaa ammattilaista, jotka ovat uransa aikana päätyneet kukin omaan nykyiseen lähestymistapaansa. He kertovat, miksi uskovat prosesseihin/Leaniin/DDMRP TOC:n ja miten he ovat oppiaan soveltaneet.

Ottelun formaatti on seuraava:

Jokaisella mestarilla on 20 minuuttia aikaa kertoa omasta lähestymistavastaan pähkinänkuoressa, miksi hän uskoo omaan lähestymistapaansa ja jakaa yksi esimerkki siitä, miten hän on käytännössä tätä oppia soveltanut. Tämän jälkeen he kuulevat miten toisen filosofian edustaja näkee tämän. Toisin sanoen mitä lähestymistavasta puuttuu, jota prosessi/Lean/DDMRP TOC olisi täydentänyt.

Kun kaikki kolme esitystä on läpikäyty kommenttikierroksineen yleisö liittyy keskusteluun.

Keskustelijoina:

Prosesseihin luottava Jyrki Ristinen, Logistiikkapäällikkö, Medifon
Leaniin nojaava Jussi Moisio, Management System Consultant, Qualitas Fennica / Arter Oy
sekä DDMRP TOC nimeen vannova Leo Lauramaa, Managing Director, Kukonaskel
Keskustelun vetäjänä toimii SCM-foorumin Sami Sarpola.

http://www.logy.fi/tapahtumat/tapahtuma/scm-foorumin-tapahtuma-mihin-luotat-ja-uskot-toimitusketjun-filosofiaottelu.html

Kirja The Choice – saatavissa suomennettuna nimellä “Valinta”

TOC Kapeikkoajattelun kehittäjä, fyysikko ja tiedemies
Eli Goldratt (1947 – 2011), oli epätavanomaisen stimuloiva ja provosoiva ajattelija. Hän opetti lukijoitaan kyseenalaistamaan monia perususkomuksiaan, teurastamaan monia pyhinä pitämiämme lehmiä, uudelleenarvioimaan liiketoiminnan monia käytäntöjä ja jopa ajattelumme perusteita. Hän tarjosi erilaisen, kyseenalaistavan tarkasteluperspektiivin ja kehitti useita erityisesti teollisuuden valmistuksen, jakelun ja kaupan läpimurtoratkaisuja. Eli G. kykeni fokusoimaam olennaiseen, pelkistämään, löytämään “olennaisia valuvirheitä”  ja kehittämään tältä pohjalta uusia ratkaisuja.

Tässä kirjassa Valinta Goldratt esittää mielenkiintoiset taustat ja perusteet omalle ajattelulleen. Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kuten aito tiedemies? Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kirkkaasti? Mitä tarvitaan, jotta kyetään elämään täyttä elämää? Näiden kirjassa esitettyjen ajatus- ja suhtautumistapojen kautta meistä jokainen voi kyetä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin yhä paremmin.

Kirjassa esitetään myös case esityksinä useita hänen kehittämiään läpimurtoratkaisuita  ja niiden synnyttämismekanismeja, ajattelua, joiden avulla ratkaisut syntyivät.

Kirja on toteutettu vuoropuheluna Elin ja tyttärensä Efrat Goldratt-Ashlagin kanssa.
Kirja sisältää myös liitteen, jossa on esitetty Eli Goldratt’in ajattelun perusteet syy-seuraus logiikkakarttoina. Nämä auttavat kirjan sisällön visualisoinnissa ja hyödyntämisessä.

The Choicen uudistettu painos ilmestyi vuonna 2010. Monet kirjan lukijat ovat väittäneet kirjan muuttaneen pysyvästi heidän ajatteluaan. Eli Goldratt itse piti tätä kirjaa parhaanaan.

Kirjaa voi tilata alla olevasta linkistä.

Linkki kirjan tarkempaan esittelyyn.