Kuolimo rapuselvitys

Oheisessa liitteessä on 26.11.2021 julkaistu selvitys täpläravun mahdollisista uhkatekijöistä äärimmäisen uhanalaiseen luontaisesti lisääntyvään saimaannieriäkantaan Kuolimolla.

2021 11 26 Täpläravun uhka saimaannieriälle Kuolimolla – Final

Viite 1 An invasive crayfish affects egg survival and the potential recovery of an endangered population of Arctic charr, M Setzer et al, 2011

researchgate.net/publication/261107559_An_invasive_crayfish_affects_egg_survival_and_the_potential_recovery_of_an_endangered_population_of_Arctic_charr

Viite 3 Competition for shelter among over-wintering signal crayfish and juvenile Atlantic salmon, Griffiths et al 2004

https://www.researchgate.net/publication/229054441_Competition_for_shelter_among_over-wintering_signal_crayfish_and_juvenile_Atlantic_salmon

Viite 4 Ecological Impacts of Invcasive Signal Crayfish in Large Boreal Lakes – Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science 244, Timo Ruokonen, Jyväskylän yliopisto 2012.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/38634/978-951-39-4832-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ERI SUUNNITELMAT

Ohessa mallinnettuna nykyinen täpläravun nieriäuhkan hallintasuunnitelma niiden tietojen pohjalta, jotka ovat käytettävissä:

2021 12 05 Täplärapu – nykysuunnitelma

Ja alla nyt valmistuneen rapuselvityksen perusteella luonnostelemani mallinnus suunnitelmasta:

2021 12 05 Täplärapu Kuolimolla suunnitelma – karkea

2021 12 05 Täplärapu Kuolimolla suunnitelma – hienojakoinen

Kaavioiden entiteetti “Injektio” tarkoittaa jotain uutta, todellisuutta muuttavaa toimenpidettä (jota ei ole vielä ehkä tarkemmin konkretisoitu, tämä on oma suunnitteluvaiheensa).