Toimintaympäristön dynaamisuus ja Cynefin – näkökulmia johtamiseen

Perinteinen laadunhallinta ja toimintojen kehittämien perustuvat vahvasti ajatukseen staattisesta toimintaympäristöstä. Ajatellaan esimerkiksi laatustandardia ja sen soveltamista laatukäsikirjan kautta. Tai ajatellaan vaikka vuosisuunnittelua, vuosikelloa ja näihin liittyvää kehittämissuunnitelmaa. Myös erilaisten kehittämismenetelmien (esim. TOC, Lean, Six Sigma) käytön taustaoletuksena on suhteellisen staattinen toimintaympäristö.

Organisaatioiden toimintaympäristöt muuttuvat kuitenkin nykyisin tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen nopeasti tai jopa hengästyttävän nopeasti.

Miten tällaisessa muuttuvassa toimintaympäristössä perinteiset johtamisen ja laadunhallinnan menetelmät toimivat ja mitä kehittämistyössä tulisi ottaa huomioon?

Oheisessa pdf-artikkelissa esitellään ns. Cynefin viitekehys taustoittamaan toimintaympäristön tilan merkitystä laadunhallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen yleensä.

Cynefin ja laadunhallinta

Mitä ajatuksia Cynefin sinussa herättää? Miten sinun organisaatiosi tulisi ottaa Cynefinin sanoma huomioon laadunhallinnassa, kehittämistyössä ja johtamisessa?