Onnistunut TOC seminaari Helsingissä

Kukonaskel Oy järjesti yhdessä TOC Practitioners Alliancen kanssa seminaarin, jossa oli esiityjiä kuudesta eri maasta.

Päivän pääteemoina olivat Critical Chain Project Management ja TOC Ajatteluprosessit, mukana oli myös esitys TOC-Lean-Six Sigma soveltamisesta.

Esitykset löytyvät tästä linkistä TOCPA:n sivuilta.

Esitykset

Fira Palvelut/ Harri Heikura esitti, kuinka paljon julkisuutta saaneen putkisto- ja kylpyhuoneremonttien toimintamallin uudistamisessa hyödynnettiin TOC-ajattelua.
Lopputulos: Toteutus kahdessa viikossa tyypillisen kolmen kuukauden sijaan.

Ian Heptinstall UK:sta esitti jo Suomeenkin rantautunutta allianssimallia, jossa CCPM projektinhallintaa on sovellettu rakennusteollisuudessa. 

Philip Marris Ranskasta esitti, Kuinka TOC ajattelu pitäisi ja kannattaa yhdistää Lean ja Six Sigma ahjatteluun.

Nerius Jasinavicius Liettuasta case-esitys koski aihetta CCPM ja Lean rakennusurakoissa.

Rami Saajoranta ja Leo Lauramaa esittelivät miten yritysten laatutyön vaikuttavuuteen liittyvää ongelmakenttää voi analysoida TOC:n ajatteluprosessien avulla ja he esittelivät yhden ratkaisumallin tilanteen parantamiseksi.

TOC Ajatteluprosessit ja Johtamistrendit Juergen Kanz Saksasta esitti, mitä ovat TOC Ajatteluprosessit ja miten niiden avulla voi selviytyä paremmin yhä monimutkaistuvammassa maailmassa.

Jelena Fedurko Virosta, esitys käsitteli aihetta “Miten käsitellä muutosvastarinnan eri tasoja”.

Oded Cohen Israelista käsiteli aihetta TOC Ajatteluprosessien käyttö markkinoita koskevissa päätöksentekostrategioissa. 

Kaiken kaikkiaan hieno tapahtuma!

 

Kirja The Choice – saatavissa suomennettuna nimellä “Valinta”

TOC Kapeikkoajattelun kehittäjä, fyysikko ja tiedemies
Eli Goldratt (1947 – 2011), oli epätavanomaisen stimuloiva ja provosoiva ajattelija. Hän opetti lukijoitaan kyseenalaistamaan monia perususkomuksiaan, teurastamaan monia pyhinä pitämiämme lehmiä, uudelleenarvioimaan liiketoiminnan monia käytäntöjä ja jopa ajattelumme perusteita. Hän tarjosi erilaisen, kyseenalaistavan tarkasteluperspektiivin ja kehitti useita erityisesti teollisuuden valmistuksen, jakelun ja kaupan läpimurtoratkaisuja. Eli G. kykeni fokusoimaam olennaiseen, pelkistämään, löytämään “olennaisia valuvirheitä”  ja kehittämään tältä pohjalta uusia ratkaisuja.

Tässä kirjassa Valinta Goldratt esittää mielenkiintoiset taustat ja perusteet omalle ajattelulleen. Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kuten aito tiedemies? Mitä tarvitaan, jotta voi ajatella kirkkaasti? Mitä tarvitaan, jotta kyetään elämään täyttä elämää? Näiden kirjassa esitettyjen ajatus- ja suhtautumistapojen kautta meistä jokainen voi kyetä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin yhä paremmin.

Kirjassa esitetään myös case esityksinä useita hänen kehittämiään läpimurtoratkaisuita  ja niiden synnyttämismekanismeja, ajattelua, joiden avulla ratkaisut syntyivät.

Kirja on toteutettu vuoropuheluna Elin ja tyttärensä Efrat Goldratt-Ashlagin kanssa.
Kirja sisältää myös liitteen, jossa on esitetty Eli Goldratt’in ajattelun perusteet syy-seuraus logiikkakarttoina. Nämä auttavat kirjan sisällön visualisoinnissa ja hyödyntämisessä.

The Choicen uudistettu painos ilmestyi vuonna 2010. Monet kirjan lukijat ovat väittäneet kirjan muuttaneen pysyvästi heidän ajatteluaan. Eli Goldratt itse piti tätä kirjaa parhaanaan.

Kirjaa voi tilata alla olevasta linkistä.

Linkki kirjan tarkempaan esittelyyn.

Toimintaympäristön dynaamisuus ja Cynefin – näkökulmia johtamiseen

Perinteinen laadunhallinta ja toimintojen kehittämien perustuvat vahvasti ajatukseen staattisesta toimintaympäristöstä. Ajatellaan esimerkiksi laatustandardia ja sen soveltamista laatukäsikirjan kautta. Tai ajatellaan vaikka vuosisuunnittelua, vuosikelloa ja näihin liittyvää kehittämissuunnitelmaa. Myös erilaisten kehittämismenetelmien (esim. TOC, Lean, Six Sigma) käytön taustaoletuksena on suhteellisen staattinen toimintaympäristö.

Organisaatioiden toimintaympäristöt muuttuvat kuitenkin nykyisin tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen nopeasti tai jopa hengästyttävän nopeasti.

Miten tällaisessa muuttuvassa toimintaympäristössä perinteiset johtamisen ja laadunhallinnan menetelmät toimivat ja mitä kehittämistyössä tulisi ottaa huomioon?

Oheisessa pdf-artikkelissa esitellään ns. Cynefin viitekehys taustoittamaan toimintaympäristön tilan merkitystä laadunhallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen yleensä.

Cynefin ja laadunhallinta

Mitä ajatuksia Cynefin sinussa herättää? Miten sinun organisaatiosi tulisi ottaa Cynefinin sanoma huomioon laadunhallinnassa, kehittämistyössä ja johtamisessa?

Blogi

Tervetuloa TOC4FINLAND sivuille! Tänne  sivuille tullaan kokoamaan Theory Of Constraints(TOC) menetelmien yleistietoa, hyödyllisiä linkkejä, materiaalia sekä myydään TOC-aiheista materiaalia, esim. suomennettuja kirjoja. Tiedotamme täällä myös TOC koulutuksista sekä verkostoitumistapaamisista. Alla TOC-aiheisia blogikirjoituksia, joita voi kommentoida, jakaa omia näkemyksiä, kokemuksia, ideoita, miten esim. TOC:ta voisi paremmin hyödyntää suomalaisten yritysten ja organisaatioiden toiminnan, kilpailukyvyn kehittämisessä. Ideat, kommentit, palaute palvelun ja tämän sivuston kehittämiseksi, vierasblogikirjoitusehdotukset tervetulleita sähköpostiosoitteeseen: info ( ät) toc4finland.com Terveisin Leo Lauramaa (0400727625)  p.s. halutessasi voit myös liittyä TOC Finland LinkedIn ryhmään josta löydät muita aiheesta kiinnostuneita.